01b.png
01logo.png
FOLYAMATTÁMOGATÁS
EGYSZERŰEN
MODULO
FOLYAMATTÁMOGATÁS EGYSZERŰEN
A MODULO EGY FOLYAMATTÁMOGATÓ KERETRENDSZER, AMELY RUGALMASAN LEKÉPEZI AZ ÜZLETI FOLYAMATOKAT, ÖSSZEGYŰJTI A SZÜKSÉGES ADATOKAT, VEZÉRLI A FOLYAMAT LEFUTÁSÁNAK LÉPÉSEIT.
01hullam.png
megrendelések
belső ügyviteli
folyamatok
adatgyűjtés,
adatszolgáltatás
kapcsolattartás a
beszállítókkal, üzleti partnerekkel, ügyfelekkel
panaszkezelés,
terméktámogatás
beadványok, kérvények és
engedélyezési folyamatok
anonim kérdőívek
szakértői, kutatási
munkafolyamatok
VEZETŐI INFORMÁCIÓK

Vezetői Információt biztosít a folyamatokról, elakadásokról, szűk keresztmetszetekről. 

JAVÍTÁS ÉS ÚJRASZERVEZÉS

Alkalmazkodik a folyamatosan változó környezethez, támogatja a folyamatok javítását, újraszervezését.

GYORSABB MUNKAVÉGZÉS

Automatizált feldolgozással és döntéstámogatással gyorsítja, segíti a munkatársak munkáját.

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG

Személyes ügyfélportállal támogatja az ügyfelek kiszolgálását hozzájárul az ügyfélelégedettséghez.

EGYSZERŰ, GYORS BEVEZETÉS

Egyszerű és gyors bevezetés, nincs szükség hosszú és kockázatos egyedi fejlesztésekre. 

SKÁLÁZHATÓ, INTEGRÁLHATÓ

Az üzleti igényeknek megfelelően skálázható és integrálható.

10 ÉV  TAPASZTALAT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, GAZDÁLKODÁS, ÜGYVITEL ÉS KÉRDŐÍVES KUTATÁSOK TERÜLETÉN.
02bg.png

01

MIÉRT A
MODULO?

A MODULO ÁTLÁTHATÓ,
HATÉKONY ÉS ALKALMAZKODÓ.

 
ÁTLÁTHATÓ

A MODULO rendszerben minden tevékenységnek, eseménynek nyoma marad. A különböző ügyek állapota bármely időpontban lekérdezhető. Minden munkatárs folyamatos visszajelzést kap munkájáról, az elintézendő ügyekről, a rendelkezésre álló időről. Az ügyfelek megtekinthetik ügyintézéseik feldolgozási állapotát, folyamatát és annak eredményét. 

HATÉKONY

A MODULO használatával megkönnyíthető a döntéshozatal. Az ügyintézés során az adatellenőrzések és a már korábban rögzített adatok használata megakadályozza a hibás adatkitöltést, így a munkatársak az érdemi döntés-előkészítéssel, döntésekkel foglalkozhatnak. A korábbi, hasonló döntések adatait felhasználó, precedens-alapú, statisztikai módszertani támogatással működő Virtuális szakértők „képezhetők ki” a döntéshozók támogatására. Az ügyviteli folyamatokban bekövetkező változások egyszerűen leképezhetők a rendszerben, a verziókezelés pedig megőrzi a múltat és alkalmazkodik a jelenhez. 

ALKALMAZKODÓ

A MODULO keretrendszer a szervezet igényeinek megfelelően támogatja az üzleti folyamatokat és követi a változásokat. A beépített folyamat- és űrlapszerkesztő, a regisztrációs és értesítési rendszer, a folyamatok végrehajtásához szükséges eszközök, a jogosultságok kezelése, a jelentések, riportok lekérdezése, a folyamatok végrehajtása a MODULO folyamattámogató keretrendszer saját eszközeivel valósítható meg.

02halo.png

02

ALKALMAS

 
E-ÜGYINTÉZÉS

A MODULO a nagyszámú ügyfelet érintő vagy gyakran ismétlődő, gyors lefutású ügyintézések eszköze.

Tartalmaz minden funkciót, melyekkel leírhatók a folyamatok, létrehozhatók a folyamatokhoz kapcsolódó űrlapok. A folyamatokba tetszőleges ellenőrzés építhető, így az elektronikus ügyintézések szabályozott keretek között valósulnak meg. Az ügyfelek ezután a MODULO keretrendszerben létrehozott űrlapokkal intézhetik ügyeiket. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A MODULO közvetlenül segíti az ügyfélszolgálati munkát. 

A különböző csatornákon (személyes, telefon, e-mail, postai) érkező megkeresések ugyanabba a folyamatkezelő rendszerbe érkeznek. Emellett időpontfoglalások kezelésével, napokra lebontott ügyintézési naptárral, ügyfél-tájékoztatással és ügyfélhívó rendszer integrálásának lehetőségével rendelkezik. Az ügyintézők számára minden szükséges információ egy irányítópulton jelenik meg az ügyfélről és a kapcsolódó ügyről. 
Az ügyintéző az ügyfél nevében indíthat elektronikus ügyintézést, az ügyintézésről feljegyzést készíthet, az ügyfél számára nyitott az értékelés lehetősége. Az ügyintézésre fordított idő is rögzítésre kerül. 

E-ÜGYKÖVETÉS

A MODULO alkalmas időben elhúzódó, akár több évig tartó folyamatok kezelésére, követésére. 

A folyamathoz kapcsolódó események több, egymással összefüggő űrlapokon rögzíthetők. A rendszer az események közötti kapcsolatok ábrázolásával, az egyes események adatainak különböző szempontok szerinti összegzésével, a feladatok nyilvántartásával és hozzájuk kapcsolódó értesítésekkel támogatja a hosszú kifutású folyamatok ügykövetését. 

03bg.png
INTEGRÁCIÓ - A SZAKRENDSZEREK ÜGYFÉLKAPUJA

A szakrendszereket nem szükséges kinyitni az ügyfelek felé. 

A MODULO a folyamatokhoz szükséges adatokat a szakrendszerekből olvassa ki, és a folyamat során keletkező adatokat automatikusan továbbítja a háttérben lévő szakrendszer felé. A folyamat eredményéről tájékoztatja az ügyfelet. A megoldás előnye, hogy az ügyfél egyetlen, általa ismert felülettel találkozik, nem szükséges minden rendszerhez külön ügyfélhozzáférést fejleszteni, fenntartani.

PIACKUTATÁS, KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS

A MODULO-ban egyszerűen készíthetők és lebonyolíthatók anonim kérdőíves kutatások.

A MODULO űrlapjai egyszerű és olcsó lehetőséget kínál piackutatásra, elégedettségmérésre, meglévő vagy leendő ügyfelek, kollégák megszólítására.  
A kérdéssorhoz csak azok férhetnek hozzá, akik megkapták az okos linket tartalmazó elektronikus meghívót. A kitöltött kérdőívek adatai exportálhatók, és statisztikai programokkal elemezhetők.

03a.png
03b.png

03

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK

 
OKOS ŰRLAPOK

A vizuális űrlaptervezővel egyszerűen készíthetők bonyolult űrlapok. Az űrlapok oldalakra bonthatók, a különféle típusú adatmezők kötelezővé tehetők és ellenőrizhetők, köztük tartalmi összefüggések hozhatók létre és csoportokba szervezhetők.

Az adatmezők megjelenítése a feldolgozási állapothoz vagy felhasználóhoz kapcsolódóan szabályozható. A készletek előre megadhatók vagy külső rendszerekből online töltődnek. Minden mezőhöz leírás és magyarázat készíthető. Többnyelvű űrlapok létrehozásának sincs akadálya. 

FOLYAMATLEÍRÁS, FELDOLGOZÁS

A MODULO-ban a feldolgozási folyamatot tetszőleges számú lépésre bonthatjuk, szakrendszerből adatokat kérhetünk, rész és véghatáridőket adhatunk, általunk megadott pontokon értesítéseket küldhetünk.

A beépíthető, automatikusan lefutó feldolgozási szabályokkal kiszűrhetők a kitöltési hibák. Az ügyfél által korábban megadott vagy más rendszerekben tárolt adatmezők értékei automatikusan előhívhatók, így egyszerűen, akár ügyintézői beavatkozás nélkül is ellenőrizhető az ügyfél által kitöltött mezők helyessége. A feldolgozási szabályok lehetőséget nyújtanak elágazások beépítésére is, így a beadvány életútja többféleképpen alakulhat. 
A folyamat tetszőleges pontján HTML, PDF, XLSX, DOCX, TXT formátumú dokumentumok generálhatók.

04bg.png
AUTOMATIKUS IKTATÁS

A MODULO – igény esetén – a szervezet által használt elektronikus iktatási rendszerből iktatószámot kérhet minden, rendszerben indított folyamathoz. Amennyiben szükséges, a feldolgozás meghatározott pontjain információkat adhat vissza az iktatási rendszernek. 

DÍJFIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL, ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Amennyiben egy folyamat része valamilyen díj befizetése, úgy azt az ügyfél a folyamatba integrálva, azonnal teljesítheti bankkártyájával. Amennyiben a befizetésről elektronikus számla készül, az ügyfél azt a MODULO rendszerből töltheti le.

VEZETŐI INFORMÁCIÓK, DÖNTÉSTÁMOGATÁS

A MODULO részeként elérhető egy szabadon szerkeszthető lekérdező modul, mely az adatokra és folyamatokra vonatkozóan részletes információkat szolgáltat. Készíthetünk kimutatásokat a rendszer és a folyamatok működéséről, a munkatársak teljesítményéről, felderíthetők a folyamatok szűk keresztmetszetei, a működési hiányosságok. 

HITELESSÉG, HITELESÍTÉS

A MODULO szükség szerint digitális aláírással és időbélyeggel gondoskodik a rendszerben keletkezett dokumentumok adattartalmának hitelességéről. Az így előállított dokumentumok védve vannak az illetéktelen módosításoktól.

04b.png
VIRTUÁLIS SZAKÉRTŐ

Olyan előrejelzési, illetve döntés-előkészítési funkciókat integráltunk a rendszerbe, melyek az elérhető korábbi információkat felhasználva passzív, vagy aktív módon támogatják a felhasználót. 

A passzív támogatás során a rendszer előrejelzést ad egy folyamat várható időigényéről, vagy annak várható kimeneteléről. Az aktív támogatás során pedig a rendszer a korábbi döntéseket bemutatja, illetve döntési javaslatot fogalmaz meg az adott helyzetben. 

04a.png
05.png
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÁS

Minden ügyintézés nyomon követhető, és pontosan szabályozható, hogy a folyamat egyes fázisaiban milyen információk legyenek láthatók. Az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a várható feldolgozási és döntési időről. A döntési folyamatban az ügyintéző tájékoztatást küldhet az ügyfélnek, aki válaszolhat az ügyintéző üzenetére. Automatikus e-mail üzenetek segítik az ügyfelek informálását.

FELLEBEZÉS,

REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A fellebbezés, reklamáció lehetővé tétele az ügyintézés szerves része. A fellebbezés az eredeti ügyintézéssel együtt értelmezhető, annak döntését, végeredményét módosítja. Lehetőség van arra, hogy fellebbezést ne csak ügyfél indítson, hanem a folyamat feldolgozásában közreműködő valamely ügyintéző, döntéshozó is. 

TÖMEGES ÉS ÜTEMEZETT
FELDOLGOZÁS

Szükség esetén bizonyos műveletek egyszerre, több ügyintézésen elvégezhetők (például javaslattétel, határozatok kinyomtatása, vagy értesítés küldése.) A tömeges feldolgozással jelentősen csökkenthető a feldolgozási idő, különösen akkor, ha nagy tömegben érkeznek be azonos típusú igények. Az ütemezők segítségével előre meghatározott időpontban indíthatók el automatikus műveletek, mint például adatok átvétele külső rendszerből, automatikus határozat generálás, napi aktivitás riport előállítás.

NEMZETKÖZI KAPCSOLAT,
TETSZŐLEGES NYELVEN

A MODULO tetszőleges nyelven elérhető. A keretrendszer nyelvétől függetlenül minden folyamat, űrlap több nyelven is elérhetővé tehető, szabadon bővíthető. 

05b.png

04

FUNKCIÓK

06e.png
06c.png
06d.png

FOLYAMAT-
SZERKESZTŐ

A feldolgozási folyamathoz tetszőleges számú állapot rendelhető 
Hiánypótlás illeszthető a feldolgozásba 
Az állapotokhoz feldolgozási határidők rendelhetők 
A feldolgozási folyamat vizualizálható 
A feldolgozási folyamat részben vagy teljesen automatizálható 
   Tetszőleges lépésből       
      álló feldolgozási       
        folyamat rendelhető                    az űrlaphoz 
Beépített döntéstámogatási eszközök
A feldolgozási folyamatba külső rendszerhívások építhetők
HTML és PDF fájlok generálása a folyamat tetszőleges pontján 
Lineáris és párhuzamos feldolgozás támogatása
Szabadon szerkeszthető
 e-mail üzenetek/ 
   értesítések küldése 
FELHASZNÁLÓK
AZONOSÍTÁSA

A MODULO illeszkedik a szervezet meglévő informatikai infrastruktúrájában használt felhasználói azonosításhoz. Lehetnek meglévő címtárak (pl.: Active Directory), föderatív authentikáció, de igény esetén a rendszer saját, titkosított törzs-adat és jelszó adatbázisa is rendelkezésre áll. 

BIZTONSÁG, JOGOSULTSÁGI

RENDSZER

Akár személyre szabottan, felhasználónként meghatározható, hogy ki, mikor, milyen információkhoz férjen hozzá. A minden adatmódosításra kiterjedő naplózási rendszerrel biztosítható az adatváltozások visszakereshetősége. A kliens és szerver számítógép között minden kommunikáció biztonságos, titkosított csatornán történik.

TECHNOLÓGIA

A MODULO rendszer Microsoft .NET technológiát használ. Telepíthető terheléselosztással irányított, több webkiszolgálót alkalmazó környezetbe is. A rendszert felkészítettük nagy hibatűrésű, skálázható adatbázis rendszeren történő használatra. 

06b.png
 
06bg.png
06g.png
Elérhető űrlapok/folyamatok csoportosítása, listázása 
Kérdés küldése, kapott válasz megtekintése 
GYIK megtekintése 
Űrlap előnézet 
Kitöltés mennyiségi és időbeli korlátozása, tájékoztató üzenetek megtekintése 
Piszkozatba mentés, piszkozat folytatása 
Egymáshoz kapcsolódó űrlapok kitöltése 
Automatikus folyamat-
indítás, automatikus űrlap kitöltés 
Automatikus előkészítés, értesítés küldése, felhasználó általi véglegesítés 
Dinamikus űrlap: kitöltés közben megjelenő mezők, mezőcsoportok 
Mezőértékek automatikus feltöltése külső rendszerből 
Kitöltés közben       
   ismételhető mezők,
        mezőcsoportok 
Figyelmeztetések, hibák megtekintése 

FOLYAMAT INDÍTÁSA,
ŰRLAPOK KITÖLTÉSE

Kötelezően kitöltendő mezők jelzése 
06a.png
07c.png
07b.png
07.png

ŰRLAPSZERKESZTŐ

Űrlapok verziókövetése
Beépített, böngészőben elérhető űrlaptervező
Fogd és vidd szerkesztőfelület a mezők elhelyezéséhez
Tetszőleges számú
        mező felhelyezhető
                egy-egy űrlapra
Oldalakra tördelhető űrlapok támogatása
15 féle mezőtípus (szöveg,
    többsoros szöveg, 
      szám, számláló, 
        legördülő,
         jelölőnégyzet,
          többszörös jelölő,
           rádiógombok,
            dátum, dátum és
            időpont, táblázat,
           fájlfeltöltés,
          nyomógomb,
         megjegyzés,
       melléklet)
Többszörösen egymásba ágyazható mezőcsoportok
Ismételhető mezők, mezőcsoportok beállításának lehetősége
Tartalmi összefüggések definiálhatók a mezők között
Beállítható a mezők, mezőcsoportok kitöltés közbeni elrejtése, megjelenítése
Mezők elrejtése/megjelenítése feldolgozási állapothoz vagy felhasználóhoz rendelten
Minden mezőhöz leírás, magyarázat illeszthető
A választó mezőkhöz értékkészletek rendelhetők
Lokális adatforrásból és külső rendszerből származó készletek támogatása 
Szerkeszthető mezőérték validáció
Űrlapok kitöltésének,
beadásának, feldolgozásának engedélyezése, illetve megtiltása
Fájlfeltöltés,
opcionális méret és/vagy típusszűréssel
Űrlapok exportálása és importálása 
 
08d.png
06c.png
Keresés és szűrés, tulajdonos, időszak, valamint űrlap alapján
Lejáró vagy lejárt határidők jelzése
Teendők, feldolgozásra váró dokumentumok listázása
Csoportos feldolgozás
08b.png
06d.png
Téves           feldolgozási      lépések    visszagörgetése
Ütemezett, automatikus háttérfeldolgozás
Megjegyzések beszúrása
Üzenet küldése a folyamat kezdeményezőjének
Feldolgozási napló megtekintése
Tanúsítvánnyal aláírt pillanatkép mentése
Az egyes    feldolgozási    állapothoz nem    kapcsolódó    űrlaprészek      elrejtése      
Döntéstámogatás virtuális szakértőkkel
09.png
06f.png
08a.png
08e.png

ÜGYFÉL-
TÁJÉKOZTATÁS

Feldolgozási napló
Folyamatban lévő ügyintézések megtekintése
Üzenetek küldése,
olvasása
Várható feldolgozási idő előrejelzése
Várható döntés
előrejelzése
Feldolgozási folyamat vizuális áttekintése
E-mail értesítés
Aktuális feldolgozási fázis jelzése
Feldolgozás eredményének megtekintése
Reklamáció, fellebbezés
Ügyintézők feldolgozási 
    helyekhez rendelése
09b.png
Ügyfélszolgálatok definiálása
         Ügyfélszolgálati 
    ablakok számának megadása
Nyitvatartás napokra lebontva
Ügyintézési naptár
Időpontfoglalás az   
       elintézni kívánt ügy
                  kiválasztásával
 Ügyféladatok összegyűjtése       külső rendszerekből,
        egységes megjelenítés
Személyes ügyintézésre
fordított idő mérése
Ügyintézési
emlékeztető rögzítése
Ügyindítás
az ügyfél nevében
Ügyféléletút megjelenítése
Ügyfélszolgálati tevékenység        értékelése                
09a.png
07a.png
09c.png
Szabadon definiálható jelentések
Jelentésekhez
paraméterek definiálhatók
Jelentésenként akár több kimeneti formátum is beállítható
XLSX, DOCX, PDF, TXT, HTML, XML formátumok támogatottak
Táblázatok és diagramok is megjeleníthetők
Futtatási jogosultság jelentésenként szabályozható

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

JELENTÉSEK ÉS
STATISZTIKÁK

FELDOLGOZÁS

10e.png
10a.png
10c.png
10d.png

KAPCSOLAT KÜLSŐ
RENDSZEREKKEL

Külső rendszer-
kapcsolatok szabadon definiálhatók
Adatok lekérése külső rendszerekből, adatátadás külső rendszerek felé tetszőleges időpontban
SQL adatkapcsolatok 
létrehozása
Webszervíz
interfészek
elérése
Saját webszervíz interfész külső rendszerek számára
10i.png
10f.png

IKTATÁS

07.png
Iktatások listázása
Automatikus iktatószám kiadás
Iktatószám adott periódusonként újrakezdődhet
Iktatószám szerkezetének definiálása
Iktatókönyvek létrehozása
10h.png
10g.png
11c.png
09.png
11b.png
11d.png
11e.png
11f.png
Fizetendő tételek ad hoc összeállítása
        Bankkártyás
    fizetés beépítése a
folyamatba
Számlakép       
    letölthető

FIZETÉS

Globális és feldolgozási helyekhez kapcsolódó jogosultsági rendszer
Active Directory alapú authentikálás
Több AD kezelése
Saját adatbázisban tárolt felhasználók
Regisztrációs felület új felhasználók számára
E-mail cím validálás
      Böngészőben használható .NET alkalmazás
    Edge, Chrome, Safari,
Firefox támogatás
Több nyelven elérhető felület
Fordítási felület új nyelvek használatba vételéhez
Microsoft Windows és   
   Microsoft SQL szerver
     környezetben üzemeltethető
Terheléselosztással vezérelt, több kiszolgálós környezetben is használható
Adatbázisba naplózott felhasználói tevékenységek
Naplóbejegyzések megjeleníthetők és kereshetők
Titkosított kommunikáció HTTPS protokollal

FELHASZNÁLÓ
KEZELÉS

ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐK