top of page
MODULO MIRE

VIZSGÁZTASS ELEKTRONIKUSAN

TESZTELÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS

A képzési tevékenység egyik fontos területe a mérés és visszajelzés biztosítása, ezrét a CooSpace-ben kiterjedt kérdéstípus-választékkal rendelkező tesztelési, vizsgáztatási eszközök állnak rendelkezésre.

A COOSPACEBEN KÖNNYŰ SOKAK TUDÁSÁT GYORSAN MEGMÉRNI

Tesztek összeállításához kérdéssorok 14 féle kérdéstípusból állíthatók össze. A kérdések sorrendjének és válaszlehetőségeinek keverésével, további biztonsági megoldások bekapcsolásával, automatizált mérésre, vizsgáztatásra sokan alkalmazzák.

TESZTKÉRDÉSEK

Különböző típusú tesztkérdések hozhatók létre: egyszeres és többszörös választás, csoportosítás, sorbarendezés, vaktérkép, esszé, fájlfeltöltés, stb. A legtöbb kérdéstípus kiértékelése automatikus.

Egyszeres választás

Többszörös választás

Rövid szöveges válasz

Esszé

Csoportosítás

Párosítás

Igaz / Hamis

Relációanalízis

Szövegkiegészítés

Sorbarendezés

Kategorizálás

Fájlfeltöltés

Vaktérkép

Számjegyes

VIZSGÁZTATÁS, ÉRTÉKELÉS

A mérés a CooSpace-ben egyszerű, gyors. A mérés lebonyolításának módja, részletesen beállítható. Választható azonnali értékelés vagy későbbi kiértékelés, szabályozható a helyes válaszok visszanézhetősége. Az értékelést statisztikák támogatják.

ELLENŐRZÖTT, BIZTONSÁGOS VIZSGÁZTATÁS

...

ÖNELLENŐRZŐ TESZT

A kérdésekből gyakorlási célú öntesztek is összeállíthatók. A kitöltő a gyakorlás közben visszajelzést kap, a statisztikák pedig az oktatói munka finomhangolását teszik lehetővé.

Kérdések vizuális megjelenítésének és belső randomizálásnak beállíthatósága
Kérdésbank exportálás és importálás saját formátumban/ból
Kérdések importálása ms Word stílusvezérelt dokumentumból
Kérdések importálása megadott szintaxisú szöveges tartalomból
Kérdésekhez kapcsolódó korrekciós utasítás megadhatósága
Kérdések súlyozhatósága
Kérdéstípusok szemléletes demonstrációja a kérdésvarázslóban
Kérdés szintű használati statisztika lekérdezhetősége
VIZSGATESZT

Összeállított tesztsor kiírása egy adott csoport számára kitöltésre.

A teszt elindítás időintervallumának megadása
Kitöltési idő megadása
A kitöltés megkezdésére kijelölt időpont bekerül a kitöltők személyes eseménynaptárába
Maximális kitöltésszám megadása/sikerességig engedélyezve
Végső eredmény legjobb kitöltés vagy utolsó kitöltés alapján
Válaszadatok exportálása
Eredmény tanulmányi rendszerbe visszavezethető
Manuális értékelés lehetősége, várható határidejének kihirdetése
A kérdéssor szabályozásán túl minden kérdés önálló oldalra helyezése
Ip tartomány szűrés az illetéktelen kitöltés megakadályozására
Csak dedikált, szigorított tesztkörnyezetben való kitöltés bekapcsolása
Beállítható kötelezően előírt webkamera használat a kitöltés kontrollálásához
Kitöltési jelszó és folytatási jelszó megadhatósága felügyelt vizsgához
Véletlenszerű sorrend-keverés oldalakon vagy egész teszten belül
Automatikus kiértékelés
A megoldások visszanézhetőségének árnyalt szabályozhatósága
A kiértékelés skálatípusának kiválasztása és ponthatárok magadása
Kérdéstípusonként beállítható pontlevonás rossz válaszok esetén
Megfelelő kérdéstípusok esetén, kérdéstípusonként beállítható részpontszám adása részbeni jó válasz esetén
Kérdéssor létrehozása teszten belül
Korábban definiált kérdéssor használata.
Eredmények megtekintése, exportja
Teszt kitöltés hálózatszakadás esetén is folytatható
Kitöltés megszakítható és időn belül folytatható
Válasz opcionális indoklása
Tesztkitöltés visszaszámláló órával
Teszt után azonnali visszajelzés megfelelő kérdéstípusok esetén automatikus kiértékelés
Tesztelést követően újraértékelés lehetősége az alapbeállítások megváltoztatása után
A kitöltési folyamat nyomonkövetése, kitöltési folyamat monitorálása
Kitöltési statisztikák megtekintése
GYAKORLÓTESZT

Gyakorlási célból kitöltésre kiírt tesztsor.

Kitöltési idő megadása
Maximális kitöltésszám megadása
Automatikus kiértékelés
Kitöltési jelszó és folytatási jelszó megadhatósága felügyelt vizsgához
Véletlenszerű sorrend-keverés oldalakon vagy egész teszten belül
Teszt után azonnali visszajelzés megfelelő kérdéstípusok esetén automatikus kiértékelés
A megoldások visszanézhetőségének árnyalt szabályozhatósága
Kérdéstípusonként beállítható pontlevonás rossz válaszok esetén
Megfelelő kérdéstípusok esetén, kérdéstípusonként beállítható részpontszám adása részbeni jó válasz esetén
Kérdéssor létrehozása teszten belül
Korábban definiált kérdéssor használata
Vlaszadatok exportálása
Kitöltés megszakítható és időn belül folytatható
Válasz opcionális indoklása
Tesztkitöltés visszaszámláló órával
KÉRDŐÍV

Kitöltésre véleménykutatás céljából kiírt kérdéssor.

Kiírók megadása
Kitöltők megadása
A kérdőív elindítás időintervallumának megadása
Kitöltési idő megadása
Beállítható maximális kitöltésszám
Kérések megjelenésének és véletlen keverésének beállítása
Anonim kitöltés lehetősége
Eredmények kitöltést követő megmutatása bekapcsolható a kitöltők részére
Automatikus összegzés
Statisztikák lekérdezése, ábrázolása riportszerűen
Eredmények exportálása
Válaszok adatainak exportálása
bottom of page