top of page
01b.png
01logo.png
FOLYAMATTÁMOGATÁS
EGYSZERŰEN
MODULO
FOLYAMATTÁMOGATÁS EGYSZERŰEN
A MODULO EGY FOLYAMATTÁMOGATÓ KERETRENDSZER, AMELY RUGALMASAN LEKÉPEZI AZ ÜZLETI FOLYAMATOKAT, ÖSSZEGYŰJTI A SZÜKSÉGES ADATOKAT, VEZÉRLI A FOLYAMAT LEFUTÁSÁNAK LÉPÉSEIT.
01hullam.png
megrendelések
belső ügyviteli
folyamatok
adatgyűjtés,
adatszolgáltatás
kapcsolattartás a
beszállítókkal, üzleti partnerekkel, ügyfelekkel
panaszkezelés,
terméktámogatás
beadványok, kérvények és
engedélyezési folyamatok
anonim kérdőívek
szakértői, kutatási
munkafolyamatok
VEZETŐI INFORMÁCIÓK

Vezetői Információt biztosít a folyamatokról, elakadásokról, szűk keresztmetszetekről. 

JAVÍTÁS ÉS ÚJRASZERVEZÉS

Alkalmazkodik a folyamatosan változó környezethez, támogatja a folyamatok javítását, újraszervezését.

GYORSABB MUNKAVÉGZÉS

Automatizált feldolgozással és döntéstámogatással gyorsítja, segíti a munkatársak munkáját.

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG

Személyes ügyfélportállal támogatja az ügyfelek kiszolgálását hozzájárul az ügyfélelégedettséghez.

EGYSZERŰ, GYORS BEVEZETÉS

Egyszerű és gyors bevezetés, nincs szükség hosszú és kockázatos egyedi fejlesztésekre. 

SKÁLÁZHATÓ, INTEGRÁLHATÓ

Az üzleti igényeknek megfelelően skálázható és integrálható.

10 ÉV  TAPASZTALAT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, GAZDÁLKODÁS, ÜGYVITEL ÉS KÉRDŐÍVES KUTATÁSOK TERÜLETÉN.
02bg.png

01

MIÉRT A
MODULO?

A MODULO ÁTLÁTHATÓ,
HATÉKONY ÉS ALKALMAZKODÓ.

Miért a Modulo?
ÁTLÁTHATÓ

A MODULO rendszerben minden tevékenységnek, eseménynek nyoma marad. A különböző ügyek állapota bármely időpontban lekérdezhető. Minden munkatárs folyamatos visszajelzést kap munkájáról, az elintézendő ügyekről, a rendelkezésre álló időről. Az ügyfelek megtekinthetik ügyintézéseik feldolgozási állapotát, folyamatát és annak eredményét. 

HATÉKONY

A MODULO használatával megkönnyíthető a döntéshozatal. Az ügyintézés során az adatellenőrzések és a már korábban rögzített adatok használata megakadályozza a hibás adatkitöltést, így a munkatársak az érdemi döntés-előkészítéssel, döntésekkel foglalkozhatnak. A korábbi, hasonló döntések adatait felhasználó, precedens-alapú, statisztikai módszertani támogatással működő Virtuális szakértők „képezhetők ki” a döntéshozók támogatására. Az ügyviteli folyamatokban bekövetkező változások egyszerűen leképezhetők a rendszerben, a verziókezelés pedig megőrzi a múltat és alkalmazkodik a jelenhez. 

ALKALMAZKODÓ

A MODULO keretrendszer a szervezet igényeinek megfelelően támogatja az üzleti folyamatokat és követi a változásokat. A beépített folyamat- és űrlapszerkesztő, a regisztrációs és értesítési rendszer, a folyamatok végrehajtásához szükséges eszközök, a jogosultságok kezelése, a jelentések, riportok lekérdezése, a folyamatok végrehajtása a MODULO folyamattámogató keretrendszer saját eszközeivel valósítható meg.

02halo.png

02

ALKALMAS

Alkamas
E-ÜGYINTÉZÉS

A MODULO a nagyszámú ügyfelet érintő vagy gyakran ismétlődő, gyors lefutású ügyintézések eszköze.

Tartalmaz minden funkciót, melyekkel leírhatók a folyamatok, létrehozhatók a folyamatokhoz kapcsolódó űrlapok. A folyamatokba tetszőleges ellenőrzés építhető, így az elektronikus ügyintézések szabályozott keretek között valósulnak meg. Az ügyfelek ezután a MODULO keretrendszerben létrehozott űrlapokkal intézhetik ügyeiket. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A MODULO közvetlenül segíti az ügyfélszolgálati munkát. 

A különböző csatornákon (személyes, telefon, e-mail, postai) érkező megkeresések ugyanabba a folyamatkezelő rendszerbe érkeznek. Emellett időpontfoglalások kezelésével, napokra lebontott ügyintézési naptárral, ügyfél-tájékoztatással és ügyfélhívó rendszer integrálásának lehetőségével rendelkezik. Az ügyintézők számára minden szükséges információ egy irányítópulton jelenik meg az ügyfélről és a kapcsolódó ügyről. 
Az ügyintéző az ügyfél nevében indíthat elektronikus ügyintézést, az ügyintézésről feljegyzést készíthet, az ügyfél számára nyitott az értékelés lehetősége. Az ügyintézésre fordított idő is rögzítésre kerül. 

E-ÜGYKÖVETÉS

A MODULO alkalmas időben elhúzódó, akár több évig tartó folyamatok kezelésére, követésére. 

A folyamathoz kapcsolódó események több, egymással összefüggő űrlapokon rögzíthetők. A rendszer az események közötti kapcsolatok ábrázolásával, az egyes események adatainak különböző szempontok szerinti összegzésével, a feladatok nyilvántartásával és hozzájuk kapcsolódó értesítésekkel támogatja a hosszú kifutású folyamatok ügykövetését. 

03a.png
03bg.png
INTEGRÁCIÓ - A SZAKRENDSZEREK ÜGYFÉLKAPUJA

A szakrendszereket nem szükséges kinyitni az ügyfelek felé. 

A MODULO a folyamatokhoz szükséges adatokat a szakrendszerekből olvassa ki, és a folyamat során keletkező adatokat automatikusan továbbítja a háttérben lévő szakrendszer felé. A folyamat eredményéről tájékoztatja az ügyfelet. A megoldás előnye, hogy az ügyfél egyetlen, általa ismert felülettel találkozik, nem szükséges minden rendszerhez külön ügyfélhozzáférést fejleszteni, fenntartani.

PIACKUTATÁS, KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS

A MODULO-ban egyszerűen készíthetők és lebonyolíthatók anonim kérdőíves kutatások.

A MODULO űrlapjai egyszerű és olcsó lehetőséget kínál piackutatásra, elégedettségmérésre, meglévő vagy leendő ügyfelek, kollégák megszólítására.  
A kérdéssorhoz csak azok férhetnek hozzá, akik megkapták az okos linket tartalmazó elektronikus meghívót. A kitöltött kérdőívek adatai exportálhatók, és statisztikai programokkal elemezhetők.

03b.png

03

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK

Innovatív megoldások
OKOS ŰRLAPOK

A vizuális űrlaptervezővel egyszerűen készíthetők bonyolult űrlapok. Az űrlapok oldalakra bonthatók, a különféle típusú adatmezők kötelezővé tehetők és ellenőrizhetők, köztük tartalmi összefüggések hozhatók létre és csoportokba szervezhetők.

Az adatmezők megjelenítése a feldolgozási állapothoz vagy felhasználóhoz kapcsolódóan szabályozható. A készletek előre megadhatók vagy külső rendszerekből online töltődnek. Minden mezőhöz leírás és magyarázat készíthető. Többnyelvű űrlapok létrehozásának sincs akadálya. 

FOLYAMATLEÍRÁS, FELDOLGOZÁS

A MODULO-ban a feldolgozási folyamatot tetszőleges számú lépésre bonthatjuk, szakrendszerből adatokat kérhetünk, rész és véghatáridőket adhatunk, általunk megadott pontokon értesítéseket küldhetünk.

A beépíthető, automatikusan lefutó feldolgozási szabályokkal kiszűrhetők a kitöltési hibák. Az ügyfél által korábban megadott vagy más rendszerekben tárolt adatmezők értékei automatikusan előhívhatók, így egyszerűen, akár ügyintézői beavatkozás nélkül is ellenőrizhető az ügyfél által kitöltött mezők helyessége. A feldolgozási szabályok lehetőséget nyújtanak elágazások beépítésére is, így a beadvány életútja többféleképpen alakulhat. 
A folyamat tetszőleges pontján HTML, PDF, XLSX, DOCX, TXT formátumú dokumentumok generálhatók.

04bg.png
AUTOMATIKUS IKTATÁS

A MODULO – igény esetén – a szervezet által használt elektronikus iktatási rendszerből iktatószámot kérhet minden, rendszerben indított folyamathoz. Amennyiben szükséges, a feldolgozás meghatározott pontjain információkat adhat vissza az iktatási rendszernek. 

DÍJFIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL, ELEKTRONIKUS SZÁMLA

Amennyiben egy folyamat része valamilyen díj befizetése, úgy azt az ügyfél a folyamatba integrálva, azonnal teljesítheti bankkártyájával. Amennyiben a befizetésről elektronikus számla készül, az ügyfél azt a MODULO rendszerből töltheti le.

VEZETŐI INFORMÁCIÓK, DÖNTÉSTÁMOGATÁS

A MODULO részeként elérhető egy szabadon szerkeszthető lekérdező modul, mely az adatokra és folyamatokra vonatkozóan részletes információkat szolgáltat. Készíthetünk kimutatásokat a rendszer és a folyamatok működéséről, a munkatársak teljesítményéről, felderíthetők a folyamatok szűk keresztmetszetei, a működési hiányosságok. 

HITELESSÉG, HITELESÍTÉS, ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

A MODULO szükség szerint digitális tanúsítvánnyal és időbélyeggel gondoskodik a rendszerben keletkezett dokumentumok adattartalmának hitelességéről. Az így előállított dokumentumok védve vannak az illetéktelen módosításoktól. A rendszerhez integrált aláírópad segítségével a keletkező dokumentumok elektronikusan aláírhatók.

04b.png
VIRTUÁLIS SZAKÉRTŐ

Olyan előrejelzési, illetve döntés-előkészítési funkciókat integráltunk a rendszerbe, melyek az elérhető korábbi információkat felhasználva passzív, vagy aktív módon támogatják a felhasználót. 

A passzív támogatás során a rendszer előrejelzést ad egy folyamat várható időigényéről, vagy annak várható kimeneteléről. Az aktív támogatás során pedig a rendszer a korábbi döntéseket bemutatja, illetve döntési javaslatot fogalmaz meg az adott helyzetben. 

04a.png
05.png
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÁS

Minden ügyintézés nyomon követhető, és pontosan szabályozható, hogy a folyamat egyes fázisaiban milyen információk legyenek láthatók. Az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a várható feldolgozási és döntési időről. A döntési folyamatban az ügyintéző tájékoztatást küldhet az ügyfélnek, aki válaszolhat az ügyintéző üzenetére. Automatikus e-mail üzenetek segítik az ügyfelek informálását.

FELLEBEZÉS,

REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A fellebbezés, reklamáció lehetővé tétele az ügyintézés szerves része. A fellebbezés az eredeti ügyintézéssel együtt értelmezhető, annak döntését, végeredményét módosítja. Lehetőség van arra, hogy fellebbezést ne csak ügyfél indítson, hanem a folyamat feldolgozásában közreműködő valamely ügyintéző, döntéshozó is. 

TÖMEGES ÉS ÜTEMEZETT
FELDOLGOZÁS

Szükség esetén bizonyos műveletek egyszerre, több ügyintézésen elvégezhetők (például javaslattétel, határozatok kinyomtatása, vagy értesítés küldése.) A tömeges feldolgozással jelentősen csökkenthető a feldolgozási idő, különösen akkor, ha nagy tömegben érkeznek be azonos típusú igények. Az ütemezők segítségével előre meghatározott időpontban indíthatók el automatikus műveletek, mint például adatok átvétele külső rendszerből, automatikus határozat generálás, napi aktivitás riport előállítás.

05b.png
NEMZETKÖZI KAPCSOLAT,
TETSZŐLEGES NYELVEN

A MODULO tetszőleges nyelven elérhető. A keretrendszer nyelvétől függetlenül minden folyamat, űrlap több nyelven is elérhetővé tehető, szabadon bővíthető. 

FELHASZNÁLÓK
AZONOSÍTÁSA

A MODULO illeszkedik a szervezet meglévő informatikai infrastruktúrájában használt felhasználói azonosításhoz. Lehetnek meglévő címtárak (pl.: Active Directory), föderatív authentikáció, de igény esetén a rendszer saját, titkosított törzs-adat és jelszó adatbázisa is rendelkezésre áll. 

BIZTONSÁG, JOGOSULTSÁGI

RENDSZER

Akár személyre szabottan, felhasználónként meghatározható, hogy ki, mikor, milyen információkhoz férjen hozzá. A minden adatmódosításra kiterjedő naplózási rendszerrel biztosítható az adatváltozások visszakereshetősége. A kliens és szerver számítógép között minden kommunikáció biztonságos, titkosított csatornán történik.

TECHNOLÓGIA

A MODULO rendszer Microsoft .NET technológiát használ. Telepíthető terheléselosztással irányított, több webkiszolgálót alkalmazó környezetbe is. A rendszert felkészítettük nagy hibatűrésű, skálázható adatbázis rendszeren történő használatra. 

04

MEGJELENÉS ÉS HASZNÁLAT

Megjelenés és használat
ÜGYFÉLOLDALAK

A Modulo rendszerben különböző belépési pontok - úgynevezett ügyféloldalak - definiálhatók. Minden ügyféloldalhoz, és a belépés után elérhető ügyfélportálhoz, egyedi megjelenés állítható be, emellett meghatározható, hogy kik számára, milyen ügyek intézhetők ott. Az ügyféloldalak időszakosan vagy állandóan elérhetők lehetnek.

REGISZTRÁCIÓ

A Modulo ügyféloldalain regisztrációs felület is bekapcsolható. A regisztrációs folyamat lehet automatikus, vagy akár kézi jóváhagyással működő. A regisztráció során új felhasználó keletkezhet a rendszerben, vagy csak aktiválható egy-egy meglévő - az adminisztrátor által már korábban létrehozott - felhasználói fiók. A regisztráció során megjelenő űrlap paraméterezhető. Lehetőség van a regisztráció során megadott adatok, külső rendszerben (szakrendszerben) történő automatikus validálására. Kötelezővé tehető a felhasználási feltételek elfogadása.

BEJELENTKEZÉS

A Modulo rendszer használatához felhasználónév és jelszó megadásával kell bejelentkezni. Bekapcsolható az új jelszó beállítása felület, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát. Amennyiben a rendszer használatához kötelező elfogadni a felhasználási feltételeket, és azokban változás történik, akkor a bejelentkezés során a megváltozott felhasználási feltételeket el kell fogadnia a felhasználónak. Lehetőség van hírek és egyéb tájékoztatók szerkesztésére és megjelenítésére a bejelentkező oldalon.

disz01.jpg
03bg.png
MENÜRENDSZER
 

A Modulo rendszer menüstruktúrája szabadon paraméterezhető. Meghatározható az is, hogy az egyes menüpontok kiválasztásakor milyen tartalmat jelenítsen meg a rendszer. Beállíthatók a bejelentkezett felhasználó tulajdonságai alapján megjelenő menüpontok is, így felhasználók csoportjaihoz tartozó menürendszer alakítható ki. Létrehozhatók továbbá dinamikus - lekérdezésen alapuló - almenük.

KEZDŐLAP ÉS TOVÁBBI TARTALMAK
 

A tartalmakat megjelenítő oldalak komponensekre bonthatók, az elrendezésük paraméterezhető. A komponensek között kapcsolat alakítható ki, tartalmuk dinamikus - lekérdezésen alapuló - is lehet. Kép, űrlap, diagram, táblázat is megjeleníthető.

disz02.jpg
SAJÁT ADATOK
MEGTEKINTÉSE ÉS KEZELÉSE

„Fiókom” menüpont alatt testre szabható tartalom hozható létre. Megjeleníthetők a felhasználóval kapcsolatos tetszőleges adatok, melyek akár szakrendszerekből származó, azonnali lekérdezés eredményeként keletkeznek. Elindítható egy adategyeztetési folyamat, amennyiben a megjelenített adatokban változást kíván bejelenti a felhasználó. Természetesen jelszócsere is biztosítható a felhasználók számára. Engedélyezhető a regisztráció megszüntetésére irányuló kérés elindítása, melyhez kapcsolódóan tetszőleges folyamat alakítható ki a Moduloban. A folyamat során elvégezhető a kapcsolódó adatok végleges törlése, vagy anonimizálása, a szervezet igényeinek és szabályainak megfelelően.

ÜGYEK, FOLYAMATOK
INDÍTÁSA

A rendszerben megjeleníthető az elérhető űrlapok listája. Ezen űrlapok kitöltésével tudják a bejelentkezett felhasználók a kívánt folyamatokat elindítani. Időalapú és felhasználófüggő, akár csoportosított megjelenítés is biztosított. Minden űrlaphoz elkészíthető és megtekinthető az űrlapleírás, a GYIK, az előnézet és természetesen a kitöltés is megkezdhető. A kitöltés félbehagyható és piszkozatba menthető, amennyiben a beállított szabályok ezt lehetővé teszik. A piszkozat később ismét előhívható és folytatható a kitöltés.

FELDOLGOZÁS ÉS
TÁJÉKOZÓDÁS

A Modulo rendszer az ügyintézők számára megjeleníti a folyamatban lévő és a befejezett ügyintézéseket. Ügytípusok szerinti, szabadon paraméterezhető listák állíthatók össze, amelyek célja, hogy a munkatársak megtalálják azokat a dokumentumokat, amelyekkel foglalkozniuk szükséges. Minden ügyintézéshez feldolgozási napló is tartozik, mely az ügyintézők számára teljes terjedelemben megtekinthető, ám az ügyfelek számára korlátozható annak tartalma. Az ügyintézéshez feljegyzések is kapcsolhatók. Az ügyfelek is a Modulo rendszeren keresztül tájékozódhatnak az egyes ügyintézéseik állapotáról.

disz03.jpg
disz04.jpg
02mire07.jpg
disz05.jpg
ALÁÍRÓPAD

A Modulo rendszerhez integrált aláírópad segítségével, az ügyintézés során keletkező (PDF) dokumentumok azonnal megtekinthetők és elektronikus aláírással láthatók el. Az eszköz az aláírópadon rögzített kézi aláírásból, digitális tanúsítvány és (opcionálisan) időbélyeg használatával állít elő biztonságos, az eIDAS rendelet szerinti, fokozott biztonságú elektronikus aláírást. Az aláírt dokumentum a Modulo rendszerben kerül tárolásra. Az érintettek, azonosítást követően, megfelelő jogosultság birtokában tekinthetik meg azokat.

JELENTÉSEK

Adminisztrátorok által összeállítható riportok a rendszerben lévő adatok kinyerésére. Excel, HTML, PDF, TXT fájlok előállítására van lehetőség. A jelentések futtatására külön jogosultságok állíthatók be az adminisztrátorok által. Lehetőség van az automatikus, ütemezett végrehajtásra, továbbá az így keletkezett eredmény e-mail mellékleteként történő megküldésére.

SÚGÓ

Minden oldalhoz egyedi súgó tartalom szerkeszthető a rendszerben. A szövegbe képek, táblázatok, valamint dinamikus - lekérdezésen alapuló - tartalmak is beilleszthetők.

disz06.jpg
disz07.jpg
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Különböző csatornákon (e-mail, telefon, személyes, postai, on-line) érkező megkeresések kezelése egységes felületen lehetséges. A Moduloban lehetőség nyílik telefonközponttal, iktatórendszerrel, ügyfélhívóval történő integrációra. A rendszert felkészítettük az időpontfoglalások kezelésére is, amennyiben személyes ügyfélfogadás valósul meg. Az ügyintézési felületen kialakítható az ügyfél-adatlap, melyen az ügyintézésben érintettről lehet tetszőleges információkat megjeleníteni. Az adatok akár szakrendszerekből történő azonnali lekérdezésekből is származhatnak. Az ügyfélszolgálati felületen az ügyfél nevében lehet ügyeket indítani, űrlapokat kitölteni. Az így elindított folyamatokról az ügyfél a saját felületén tájékozódhat, mintha saját maga kezdeményezte volna az indítást.

05

FUNKCIÓK

06c.png
06h.png

FOLYAMAT-
SZERKESZTŐ

A feldolgozási folyamathoz tetszőleges számú állapot rendelhető 
Hiánypótlás illeszthető a feldolgozásba 
Az állapotokhoz feldolgozási határidők rendelhetők 
A feldolgozási folyamat vizualizálható 
A feldolgozási folyamat részben vagy teljesen automatizálható 
   Tetszőleges lépésből       
      álló feldolgozási       
        folyamat rendelhető                    az űrlaphoz 
Beépített döntéstámogatási eszközök
A feldolgozási folyamatba külső rendszerhívások építhetők
HTML és PDF fájlok generálása a folyamat tetszőleges pontján 
Lineáris és párhuzamos feldolgozás támogatása
Szabadon szerkeszthető
 e-mail üzenetek/ 
   értesítések küldése 
Funkciók
06bg.png
06g.png
Elérhető űrlapok/folyamatok csoportosítása, listázása 
Kérdés küldése, kapott válasz megtekintése 
GYIK megtekintése 
Űrlap előnézet 
Kitöltés mennyiségi és időbeli korlátozása, tájékoztató üzenetek megtekintése 
Piszkozatba mentés, piszkozat folytatása 
Egymáshoz kapcsolódó űrlapok kitöltése 
Automatikus folyamat-
indítás, automatikus űrlap kitöltés 
Automatikus előkészítés, értesítés küldése, felhasználó általi véglegesítés 
Dinamikus űrlap: kitöltés közben megjelenő mezők, mezőcsoportok 
Mezőértékek automatikus feltöltése külső rendszerből 
Kitöltés közben       
   ismételhető mezők,
        mezőcsoportok 
Figyelmeztetések, hibák megtekintése 

FOLYAMAT INDÍTÁSA,
ŰRLAPOK KITÖLTÉSE

Kötelezően kitöltendő mezők jelzése 
07d.png
07c.png
07b.png

ŰRLAPSZERKESZTŐ

Űrlapok verziókövetése
Beépített, böngészőben elérhető űrlaptervező
Fogd és vidd szerkesztőfelület a mezők elhelyezéséhez
Tetszőleges számú
        mező felhelyezhető
                egy-egy űrlapra
Oldalakra tördelhető űrlapok támogatása
15 féle mezőtípus (szöveg,
    többsoros szöveg, 
      szám, számláló, 
        legördülő,
         jelölőnégyzet,
          többszörös jelölő,
           rádiógombok,
            dátum, dátum és
            időpont, táblázat,
           fájlfeltöltés,
          nyomógomb,
         megjegyzés,
       melléklet)
Többszörösen egymásba ágyazható mezőcsoportok
Ismételhető mezők, mezőcsoportok beállításának lehetősége
Tartalmi összefüggések definiálhatók a mezők között
Beállítható a mezők, mezőcsoportok kitöltés közbeni elrejtése, megjelenítése
Mezők elrejtése/megjelenítése feldolgozási állapothoz vagy felhasználóhoz rendelten
Minden mezőhöz leírás, magyarázat illeszthető
A választó mezőkhöz értékkészletek rendelhetők
Lokális adatforrásból és külső rendszerből származó készletek támogatása 
Szerkeszthető mezőérték validáció
Űrlapok kitöltésének,
beadásának, feldolgozásának engedélyezése, illetve megtiltása
Fájlfeltöltés,
opcionális méret és/vagy típusszűréssel
Űrlapok exportálása és importálása 
08d.png
06c.png
Keresés és szűrés, tulajdonos, időszak, valamint űrlap alapján
Lejáró vagy lejárt határidők jelzése
Teendők, feldolgozásra váró dokumentumok listázása
Csoportos feldolgozás
07e.png
Téves           feldolgozási      lépések    visszagörgetése
Ütemezett, automatikus háttérfeldolgozás
Megjegyzések beszúrása
Üzenet küldése a folyamat kezdeményezőjének
Feldolgozási napló megtekintése
Tanúsítvánnyal aláírt pillanatkép mentése
Az egyes    feldolgozási    állapothoz nem    kapcsolódó    űrlaprészek      elrejtése      
Döntéstámogatás virtuális szakértőkkel
08a.png
Feldolgozási napló
Folyamatban lévő ügyintézések megtekintése
Üzenetek küldése,
olvasása
Várható feldolgozási idő előrejelzése
Várható döntés
előrejelzése
E-mail értesítés
08e02.png

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási folyamat vizuális áttekintése
Aktuális feldolgozási fázis jelzése
Feldolgozás eredményének megtekintése

ÜGYFÉL-
TÁJÉKOZTATÁS

Reklamáció, fellebbezés
Ügyintézők feldolgozási 
    helyekhez rendelése
09a02.png
09b.png
Ügyfélszolgálatok definiálása
         Ügyfélszolgálati 
    ablakok számának megadása
Nyitvatartás napokra lebontva
Ügyintézési naptár
Időpontfoglalás az   
       elintézni kívánt ügy
                  kiválasztásával
 Ügyféladatok összegyűjtése       külső rendszerekből,
        egységes megjelenítés
Személyes ügyintézésre
fordított idő mérése
Ügyintézési
emlékeztető rögzítése
Ügyindítás
az ügyfél nevében
Ügyféléletút megjelenítése
Ügyfélszolgálati tevékenység        értékelése                

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

09c.png
Tetszőleges számú,
szabadon elhelyezhető
aláírásmező
Aláírás követése az
ügyintéző számítógépén
Kézi aláíráskép
beillesztése a dokumentumba
Több, mint 2000
nyomásszint megkülönböztetése
az aláírás
során
Kézi aláírás
biometriájának tárolása
(titkosítva) az elektronikus
aláírásban
Időbélyegzés

ALÁÍRÓPAD

Aláírópadok és digitális
tanúsítványok központi
kezelése
10l.png
10a.png
10d.png

JELENTÉSEK 
ÉS STATISZTIKÁK

Szabadon
definiálható
jelentések
Jelentésenként akár több
kimeneti formátum is
beállítható
Jelentésekhez
paraméterek definiálhatók
XLSX, DOCX, PDF, TXT,
HTML, XML formátumok
támogatottak
Táblázatok és diagramok
is megjeleníthetők
Futtatási
jogosultság
jelentésenként
szabályozható
10i.png
10f.png

IKTATÁS

Iktatások listázása
Iktatókönyvek
létrehozása
Iktatószám adott periódusonként újrakezdődhet
Automatikus
iktatószám kiadás
Iktatószám
szerkezetének definiálása
10h.png
10g.png
10k.png

KAPCSOLAT
KÜLSŐ
RENDSZEREKKEL

Külső rendszerkap-
csolatok szabadon
definiálhatók
Adatok lekérése külső
rendszerekből, adatátadás
külső rendszerek felé
tetszőleges időpontban
SQL
adatkapcsolatok
létrehozása
Webszervíz
interfészek
elérése
Saját webszervíz
interfész külső
rendszerek
számára
11g.png
11c.png
11e.png
Fizetendő tételek ad hoc összeállítása
        Bankkártyás
    fizetés beépítése a
folyamatba
Számlakép       
    letölthető

FIZETÉS

Globális és feldolgozási helyekhez kapcsolódó jogosultsági rendszer
Active Directory alapú authentikálás
Több AD kezelése
Saját adatbázisban tárolt felhasználók
Regisztrációs felület új felhasználók számára
E-mail cím validálás
      Böngészőben használható .NET alkalmazás
    Edge, Chrome, Safari,
Firefox támogatás
Több nyelven elérhető felület
Fordítási felület új nyelvek használatba vételéhez
Microsoft Windows és   
   Microsoft SQL szerver
     környezetben üzemeltethető
Terheléselosztással vezérelt, több kiszolgálós környezetben is használható
Adatbázisba naplózott felhasználói tevékenységek
Naplóbejegyzések megjeleníthetők és kereshetők
Titkosított kommunikáció HTTPS protokollal

FELHASZNÁLÓ
KEZELÉS

ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐK

bottom of page