top of page

iCORSO

A KÉPZÉSSZERVEZÉSI ADMINISZTRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

A képzésszervezés a képzési programok tartalmi megtervezésével kezdődik, amit a tanfolyamok elindítása, az óratervek és a kalkulációk elkészítése követ. Ezután a jelentkezések kezelése, és a képzési dokumentumok létrehozása következik, amelyeket az iCorso segítségével gördülékenyen megvalósíthatunk. A képzés lezárulásakor pedig a tanúsítványok kibocsátásán túl az elszámolási, a statisztikai adatszolgáltatási és az archiválási feladatokat is támogatja szoftverünk.
 
Az iCorso az OKJ követelményeihez igazodó, vagy egyéb, más módon szabályozott képzéseket is képes támogatni. 

KINEK

KINEK
FELSŐOKTATÁS

A felsőoktatás intézményei rendelkeznek minden olyan erőforrással, ami a sikeres felnőttoktatáshoz szükséges. Korábbi hallgatóik számára különösen vonzó lehet egy már ismert intézmény által kínált továbbképzés, nyelvi képzés.

ÁLLAMI SZERVEZETEK

A társadalom számára közös érdek a munkaerőpiac igényeit figyelembe vevő, hosszabb távon megtérülő képzésekre költségvetési forrásokat áldozni. Így olyan területeken is elérhetővé válnak képzések, amelyek piaci alapon kevéssé vonzóak.

VÁLLALKOZÁSOK

A felnőttképzési piac sokszínű, az országos méretű nagyvállalattól a néhány fős mikrovállalkozásokig találhatunk képzéseket, tanúsítványokat, vizsgáztatást kínáló cégeket, a gazdasági élet minden területét felölelő témákban. 

AZ iCORSO ÁTFOGÓ ADMINISZTRÁCIÓS MEGOLDÁS, AMELYET A FELNŐTTKÉPZÉS IGÉNYEIHEZ ALAKÍTOTTUNK

KICSIKTŐL A

LEGNAGYOBBAKIG

Az iCorso keretrendszer tetszőleges intézményi, jogi viszonyok között alkalmas a felnőttképzési feladatok elvégzésére. A kifinomult jogosultsági rendszer és a példányokon alapuló architektúra minden szervezeti felépítést képes modellezni.

iCorso
MINDEN SZÜKSÉGES ADMINISZTRÁCIÓS FOLYAMATOT HATÉKONYAN TÁMOGAT

KONCENTRÁLJON A KÉPZÉSRE, AZ ADMINISZTRÁCIÓT ELVÉGZI AZ iCORSO

Hiánypótló, kipróbált megoldásunk segítségével a felnőttkép- zők, tanfolyamszervezők egyszerűen, átláthatóan tervezhetik oktatási és adminisztrációs folyamataikat. A folyamat minden szereplője pontos és friss adatok birtokába jut, miközben a le- bonyolító gyorsabban és hatékonyabban tudja ellátni a feladatát.

FEJLETT ELEKTRONIKUS KÉPZÉSSZERVEZÉS

ÉRTÉKEK
MÓDSZERTAN

Az iCorso teljes körű segítséget nyújt a képzésminták kialakításához, tartalmazza a képzések leírását  az óraszámokat, kötelező kellékeket, az OKJ-s képzések központi előírásait. Segítségével létrehozható és használható egy egységes modul- és tárgyelem-adatbázis.

FOLYAMATVEZÉRLÉS

Az iCorsóban lehetséges a képzések életciklusához igazodó lebonyolítás, tehát minden művelet csak az előre meghatározott ponton hajtható végre. Elérhető a teljeskörű felhasználói naplózás, illetve a jogosultsági rendszeren alapuló elosztott munkavégzés.

DOKUMENTÁCIÓ

Minden, a képzést övező dokumentum, nyomtatvány több változatban is előállítható. A dokumentumtípusok hatályosságal rendelkeznek, így nem fordulhat elő hogy egy már érvényét vesztett dokumentumot ad ki az intézmény.

PONTOS ÉS NAPRAKÉSZ

A nyilvántartás pontossága és naprakészsége alapfeltétel a hatékony munkavégzéshez, a szabályok betartásához, és általánosságban a sikeres felnőttképzési tevékenységhez. Az iCorso a pontosság mintaképe.

ADATTÁROLÁS

Az adatbázisban minden adatot csak egyszer tárolunk. A képzést övező adatokat a központi készletekből lehet kiválasztani, így egyszerűen elkerülhető a hosszas gépelés és az ebből adódó hibalehetőség.

VALIDÁCIÓ

Az iCorso minden adatbevitelt ellenőriz, a kötelező adatok hiányára látványosan figyelmeztet, így a hibás adatszolgáltatás vagy hiányos dokumentáció lehetősége minimálisra csökken. 

GAZDASÁGOSSÁG

GAZDASÁGOSSÁG
ÁTTEKINTHETŐSÉG

A képzésszervezés mint gazdasági tevékenység nagy odafigyelést igényel. Az iCorso segít a kiadások és a bevételek tervezésében, elszámolások készítésében, és vezetői jelentések alapján a szervezet pénzügyi teljesítményének mérésében.

PONTOS TERVEZÉS

Az iCorsoval pontosan rögzítetők és követhetők a tanfolyam belső költségei, a terembérlettől a szakkönyvekig, az oktatói bérezéstől a védőfelszerelésig. A költségek alapján modellezhető a tanfolyam fedezeti pontja a résztvevők számának és fizetendő díjának függvényében.

PÉNZÜGYEK

Befizetések érkezhetnek több forrásból, több jogcímen, összetett ütemezésben. A rendszer segít nyilvántartani, hogy mikor, kinek, miért és mennyit kell fizetnie. 

KÜLSŐ KAPCSOLAT

Az iCorso képes kapcsolatot tartani külső pénzügyi szoftverekkel. Feladja a követeléseket a számla kiállításához szükséges minden adattal, majd a számla kifizetésére vonatkozó adatokat is képes fogadni. Így az ügyintéző valós időben látja, hogy a résztvevők pénzügyei rendezettek-e.

MEGOLDÁSOK

MEGOLDÁSOK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A jogszabályok gyakori változása alapvető élménye a felnőttképzésben dolgozóknak. A széles szakmai spektrum miatt a releváns jogszabályok követése is sok nehézséget okozhat. Az iCorso felépítéséből adódóan a változások nagyon könnyen implementálhatóak.

BELSŐ SZABVÁNYOK

Egy képzőintézmény belső rendszert, direktívákat, dokumentummintákat alkot, hogy a tevékenysége következetes, kiszámítható, hatékony és hibamentes legyen. Az iCorso segítségével ezt a belső rendszert könnyebb megvalósítani.

NAPI ÜGYMENET

Az iCorso fejlesztése során számtalan órát töltöttünk a hétköznapi munkafolyamatok megértésével, elemzésével, hogy a szoftver ezeket a legsikeresebben tudja támogatni. Az, és csak az látszik a képernyőn, ami az adott helyzetben szükséges.

AZ iCORSO EGY HÁROM RÉTEGŰ WEBES ALKALMAZÁS

MŰSZAKI KIVÁLÓSÁG

Az adatokat egy hatékonyan szervezett Microsoft SQL Server adatbázisban tárolja. Az üzleti logikát a középréteg biztosítja, a megjelenítés pedig dinamikus html-oldalak generálásán keresztül történik. 

iCorso
DOKUMENTUMMINTÁK

Minden előállított dokumentum pontosan olyan kinézettel és adattartalommal születik, ahogy a belső és külső szabályok előírják. Nincs többé elírás vagy hibás hivatkozás.

JELENTÉSEK

Az iCorso beépített jelentéskezelő felülete alkalmas a szervezet teljesítményének, képzési adatainak, pénzügyeinek valós időben történő áttekintésére. A riportok exportálhatók és továbbalakíthatók.

SZOLGÁLTATÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK

ASP. ÚJ ÜZLETI ÉS EGYBEN TECHNOLÓGIAI KONSTRUKCIÓ

A felhasználók az iCorsot-t úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz.

HATÉKONY ÉS GYORS

A rendszer bevezésekor több szinten konzultálunk partnereinkkel: a stratégiai és kiviteli tervezés kapcsán, a jogosultsági, munkamegosztási viszonyok terén; a dokumentumok kialakításában; a felhasználói igények egyeztetése terén.

BIZTONSÁGOS

Ki tudná jobban menedzselni az iCorso rendszert, ha nem azok, akik fejlesztették? Segítünk kezelni a rendszerhasználattal járó kockázatokat, a változásokat, és a rendszeres frissítéseket.

Megbízható, elkötelezett partnerként arra törekszünk, hogy megértsük a jogszabályi változásokat, ezeket beépítsük, és új funkciókkal bővítsük a rendszert. Eközben szem előtt tartjuk a felhasználói igényeket, hogy a felhasználók egy egyszerű és kiszámítható rendszerrel szeret nek dolgozni.

bottom of page