top of page
01.jpg

A SMARTCONTENT PROJEKT CÉLJA

A projekt célja egy okostananyagot kínáló, online tanulást támogató felhő alapú alkalmazás prototípusának kifejlesztése. A tanulási tevékenység támogatása ebben az összefüggésben magában foglalja a tanulást leginkább segítő okos tananyagok létrehozását és fejlesztését, valamint a szorosan vett tanulási folyamat támogatását. 

02.png
02c.jpg
02a.jpg

A tanulásban, a tapasztalatok megszerzésében az erre a célra kialakított információs mező, tananyag segít. Ennek az információs mezőnek a felépítettsége, alkalmazkodási képessége, reaktív természete emelheti a tanulás hatékonyságát.

02b.jpg

A SMARTCONTENT RENDSZER LÉNYEGE

Az online képzések egyre nagyobb szerepet vállalnak az oktatás és a tanulás minden szintjén. Ezért kiemelkedően fontos az online tanulás hatékonysága. 

Információs mező

A SMARTCONTENT RENDSZER MŰKÖDÉSE

A tanulási folyamatban a szenzorok segítségével kitapintható az egyénekre jellemző tudástérkép. Az egyéni tudástérkép pedig lehetőségeket kínál arra,

hogy a tartalomtér alkalmazkodjon a tanuló felkészültségéhez.

03a.jpg
03.png
03b.jpg

Ez az adaptivitási képesség alkalmasan kidolgozott tartalommal jelentős tanulási hatékonyság- emelkedéshez vezethet.

04.jpg
04a.jpg

MIÉRT KÉSZÍTJÜK EZT A WEBLAPOT?

Ezt a bemutatkozó weblapot azért kézsítettük, hogy a rendszerben kidolgozott lehetőségek haszno-síthatóságát a tartalomfejlesztők, vagy az oktatással foglalkozó szervezet számára bemutassuk, megteremtve ezzel az utat, a kialakított prototípus éles alkalmazására.

04b.jpg

A SMARTCONTENT SZAKMAI KONCEPCIÓ

Annak érdekében, hogy az okos-tartalmakhoz kötődő tartalom fejlesztés részleteire rátérhessünk, be kell mutatni azt a prototípus környezetet, mely lehetővé teszi, hogy a tartalomkezelésre vonatkozó innovatív funkciók használatba kerülhessenek. 

05a.jpg
05.jpg

A résztevők számára létrehozhatóak csomópontok, ami virtuális környezetet biztosítson a tanulási projekt számára. A tanulási projekt keretét a képzés közös tartalma, esetleg időbeli vagy térbeli

lefolyása szabja meg. 

A projekt keretében felépítésre került egy szoftverkörnyezet, melybe a résztvevők regisztrálhatnak, a hozzáféréseik, adatkezelésük rendezett szabályoknak megfelelően az adminisztrátor szerepkörű felhasználók által kialakítható. 

Ebben a virtuális képzési környezetben megfelelő jogosultságokkal lehet kialakítani, meghívni a tartalom gondozásában, a képzés szervezésében és formai, illetve tartalmi lebonyolításában résztvevőket, valamint a képzés résztvevőit. 

Természetesen lehetnek olyan helyzetek is, amikor a képzés résztvevői aktívan formálják a képzési tartalmat, vagy azt a folyamatot, amin keresztül a képzés megvalósul. 

A képzés reakciókészségét, adaptív jellegét azért tartjuk fontosnak, mert ennek nem csupán az elsajátítás hatékonyságának emelésében, de a tanulási motiváció fenntartásában is kulcsszerepe van.

06.jpg

A SMARTCONTENT ALKALMAZKODÁSI STRATÉGIA

Az okos tanulás, és ebből következően az okos tananyagszervezés is teret kell, hogy adjon az alkalmazkodásnak. A SmartContent alkalmazkodási stratégiákat a következő nézőpontokra bontja:

Tartalmi alkalmazkodás (A tanulási folyamat során nyert információk visszacsatolása a tartalomfejlesztésbe.)

Tutori alkalmazkodás (A tutor, a tanár számára olyan információk gyűjtése, melyek segítik a globális és személyre szabott tanulástámogatást.)

Okostananyag önálló alkalmazkodása (A diákok számára automatikusan rendelkezésre álló tananyagnavigátor, mely az egyéni tudástérkép alapján a megfelelő tananyagokat, kihívásokat kínálja a tanuló számára.)   

07.png

ONLINE TANULÁS PROBLÉMÁJA

Az online tanulás aktuálisabb, mint valaha. Az aktualitás több tényező együttes jelenlétéből is származik.

08a.jpg

Az okostelefonok és az internetelérés rohamos terjedése a világban

08b.jpg

A tanulás azonnaliságára és a szükséglethez igazítottságára mutatkozó fokozott igények.

08c.jpg

A közvetlen találkozások járványügyi kockázata és az utazáshoz kötődő környezeti hatások is fokozzák az online tanulás lehetőségét.

bottom of page